Tiêu điểm

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2011

Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 2 năm 2011

   Trong tháng 02/2011, UBND tỉnh đã cấp 4 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký: 56,3 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng: 3,58 ha).

       Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 627 dự án, trong đó có 533 dự án đầu tư trong nước và 94 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký là 31.713,6 (kiểm tra lại số này, không chính xác) tỷ đồng và 623,3 triệu USD. Vốn thực hiện ước đạt 11.020 tỷ đồng và 242,5 triệu USD.

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin cùng chuyên mục