Tiêu điểm

Sáng ngày 15/12 Hội DNT đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Thi đua năm 2021

Sáng ngày 15/12 Hội DNT đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Thi đua năm 2021 của Khối thi đua các tổ chức Hội cấp tỉnh tại Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang (Hội DNT là đơn vị trưởng khối thi đua năm 2021).

Sáng ngày 15/12 Hội DNT đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Thi đua năm 2021 của Khối thi đua các tổ chức Hội cấp tỉnh tại Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang (Hội DNT là đơn vị trưởng khối thi đua năm 2021).


Hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, anh Lưu Tiến Chung, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị, các đồng chí đại diện thường trực Hội DNT và lãnh đạo các tổ chức Hội cấp tỉnh. Hội nghị đã báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Khối, triển khai nhiệm vụ năm 2022, bình xét và suy tôn 5 đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen năm 2021.


Hội DNT tỉnh Bắc Giang đã được Khối suy tôn đề nghị Hội đồng TĐKT xét tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc về công tác thi đua khen thưởng năm 2021, kết thúc Hội nghị Hội DNT đã chuyển giao vai trò Trưởng khối thi đua năm 2022 cho Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang. 

Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin cùng chuyên mục