Tiêu điểm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang: Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 13/7/2017, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Bắc Giang làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế về việc hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2010. Tham dự buổi làm việc có: Đại tá Trần Thế Biển, PGĐ Công an tỉnh; Anh Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội DNT tỉnh; ; Đ/c Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế và các đồng chí trưởng, phó các ban chuyên môn Công an tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế.

Toàn cảnh buổi làm việc

       Ngay sau Đại hội Hội DNT tỉnh Bắc Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 được diễn ra trong 02 ngày 11 và 12/7/2017. Sáng ngày 13/7, Hội DNT tỉnh cùng với Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế về công tác xây dựng nông thôn mới. Qua báo cáo kết quả về xây dựng nông thôn mới của Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt. Tuy nhiên với 4 tiêu chí chưa đạt, đều là những tiêu chí khó, cần thu hút nhiều nguồn đầu tư, với tổng vốn để thực hiện ước gần 10 tỷ đồng. 

Anh Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội DNT tỉnh phát biểu

  Thảo luận tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân và đưa ra những giải pháp để giữ vững những tiêu chí đã hoàn thành, đặc biệt là những nội dung, hình thức huy động mọi nguồn lực để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại.

         Phát biểu tại buổi làm việc, Anh Nghiêm Xuân Tranh, Chủ tịch Hội DNT tỉnh Bắc Giang đã nhấn mạnh việc hỗ trợ xã Đồng Lạc trong việc hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng, thực hiện sự phân công chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang đồng thời cũng là thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội DNT tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020; Hội DNT sẽ đồng hành và phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ, giúp đỡ xã Đồng Lạc trong việc hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới. giai đoàn 2016 - 2020.

Đại tá Trần Thế Biển, PGĐ Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì thảo luận

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí phó GĐ Công an tỉnh Trần Thế Biển và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Thân Minh Sâm đã đề nghị: trên cơ sở định hướng của UBND huyện, sự giúp đỡ của Công an tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Lạc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; tăng cường công tác xã hội hóa, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi triển khai cần xác định rõ tiêu chí nào làm trước, tiêu chí nào làm sau, làm đến đâu chắc đến đó để phấn đấu đưa Đồng Lạc về đích nông thôn mới vào năm 2019./.

 

Giáp Phượng!

Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin cùng chuyên mục