Tiêu điểm

Dự án đầu tư trong nước không phải Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Các dự án không gắn với yếu tố thuê đất).

 

HỒ SƠ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
*****
    Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Các dự án không gắn với yếu tố thuê đất).
     Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư
I. Hồ sơ gồm có:
1/ Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫuMHD.I-01; I-02;  I-03);
2/ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp chứng minh nhân dân);
3/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
4/ Đối với dự án có sử dụng nguồn vốn nhà nước phải có văn bản đồng ý của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc quyết định đồng ý đầu tư của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Tập đoàn kinh tế.
II. Số lượng hồ sơ nộp: 04 bộ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.
III. Thời gian trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
IV. Nơi nhận hồ sơ và trả kết quả:
Văn phòng "Một cửa liên thông"
Điện thoại: 0240.3823.139 – Fax: 0240.3823.139
Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Đường Nguyễn Gia Thiều – Tp Bắc Giang
Email: motcua_skhdt@bacgiang.gov.vn
 
Website: http://www.bacgiangdpi.gov.vn
Ghi chú: Đề nghị nhà đầu tư xem hướng dẫn cách ghi mẫu đơn (HD ghi mẫu đơn
)
Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin cùng chuyên mục