Tiêu điểm

Tầm nhìn - tổ chức

Cuộc thi Thắp sáng Tài năng Kinh doanh trẻ năm 2010: Thêm 1.000 CEO trẻ tài năng

 Cuộc thi Thắp sáng Tài năng Kinh doanh trẻ năm 2010: Thêm 1.000 CEO trẻ tài năng

Cuộc thi “ Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ” (TSTNKDT) năm 2010 là một trong những nội dung của cuộc vận động Hội nhập quốc tế của Thanh niên Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương...

Xây dựng đội ngũ doanh nhân toàn cầu

 Xây dựng đội ngũ doanh nhân toàn cầu

Xây dựng được đội ngũ doanh nhân có “tầm” đủ sức cạnh tranh với các DN quốc tế là một đòi hỏi cấp thiết của kinh tế VN. Nhưng để làm được điều này, không chỉ cần tới sự hỗ trợ của nhà nước, mà còn cần...