Tiêu điểm

Quy hoạch và đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn Bắc Giang 2011

 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn Bắc Giang 2011

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn Bắc Giang 2011

Bản đồ quy Hoạch Các Khu Công Nghiệp

 Bản đồ quy Hoạch Các Khu Công Nghiệp

Thông tin quy Hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

 Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

Quyết định phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông"

 Quyết định phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông"

Quyết định phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông"

Dự thảo Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009 - 2020 lần thứ 14

 Dự thảo Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009 - 2020 lần thứ 14

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Chiến lược Phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020 lần thứ 14 lấy ý kiến các Sở GD-ĐT cả nước.

Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

 Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

 Dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

Dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ thoát nước khu vực phía đông đường Quốc lộ 1A cũ, từ sông Thương đến sông Cầu, giai đoạn 2008-2015

 Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ thoát nước khu vực phía đông đường Quốc lộ 1A cũ, từ sông Thương đến sông Cầu, giai đoạn 2008-2015

Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ thoát nước khu vực phía đông đường Quốc lộ 1A cũ, từ sông Thương đến sông Cầu, giai đoạn 2008-2015

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lựctỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lựctỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lựctỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

- Vận tải khách công cộng bằng xe buýt phải đảm bảo đồng bộ giữa mạng lưới tuyến với mạng lưới giao thông của địa phương; các tuyến xe buýt kết nối được với nhau và với các phương thức vận tải khách...

Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp, quản lý bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn tỉnh Bắc Giang

 Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp, quản lý bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn tỉnh Bắc Giang

-Phê duyệt Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp, quản lý bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn tỉnh Bắc Giang, với một số nội dung chính sau:

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

 Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang

 Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang

Dự thảo quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

 Dự thảo quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020

Nhân lực là lực lượng rất quan trọng của mỗi nền kinh tế, là yếu tố quyết định của sự phát triển, nếu không đáp ứng sẽ trở thành lực cản kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Sau gần 25 năm đổi mới,...

Hệ thống biểu Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 -2020

 Hệ thống biểu Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 -2020

Hệ thống biểu Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 -2020

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020

 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020

Quy định về hoạt động sản xuất ngạch, gói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 Quy định về hoạt động sản xuất ngạch, gói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định về hoạt động sản xuất ngạch, gói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng Lạng Giang, Hiệp Hoà và Tân Yên giai đoạn 2008 – 2013, có xét đến 2020

 Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng Lạng Giang, Hiệp Hoà và Tân Yên giai đoạn 2008 – 2013, có xét đến 2020

Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng Lạng Giang, Hiệp Hoà và Tân Yên giai đoạn 2008 – 2013, có xét đến 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của khu vực nhất là khi Việt Nam đã ra nhập WTO, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh...

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch phát triển y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quy hoạch phát triển y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch phát triển y tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2013

 Đề án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2013

Nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế rừng của địa phương; tạo động lực khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo cho thu nhập từ rừng trở thành...

Dự án đầu tư trong nước không phải Đăng ký đầu tư

 Dự án đầu tư trong nước không phải Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Các dự án không gắn với yếu tố thuê đất).

Thủ tục Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 Thủ tục Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thủ tục Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

 Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện