Đô thị hạ tầng

 Tiêu điểm

Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

Mar 1
16:21:002011

Bấm vào ảnh để xem kích thước thật

-Khu đô thị phía Nam – thuộc khu tây nam thành phố bắc giang: 427HA

-Vị trí khu đất: Nằm phía Tây Nam TP. Bắc Giang, thuộc một phần xã Tân Mỹ, Đồng Quang và xã Song Khê .

- Quy mô lập quy hoạch có diện tích là: 427ha với dân số 38.880 ng­ời.

 

Bấm vào ảnh để xem kích thước thật

- Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới
   phía bắc - thuộc khu đô thị tây nam

Bấm vào ảnh để xem kích thước thật

-Vị trí khu đất: Nằm phía Tây Bắc - TP. Bắc Giang, thuộc một phần xã Tân Mỹ và ph­ờng Mỹ Độ.

- Quy mô nghiên cứu khoảng: 956 ha

Bấm vào ảnh để xem kích thước thật

Vị trí: thuộc TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng.

- Diện tích khu vực lập quy hoạch: 427,6 ha.

- Diện tích đất giao cho dự án xây dựng khu đô thị mới là 312,429 ha.

 

Share
Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin mới