Tiêu điểm

Đô thị hạ tầng

Bản đồ quy Hoạch Các Khu Công Nghiệp

 Bản đồ quy Hoạch Các Khu Công Nghiệp

Thông tin quy Hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

 Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

Quy hoạch tổng thể và chi tiết khu đô thị Bắc Giang

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang đến năm 2010

 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang đến năm 2010

Bước vào giai đoạn 2006 – 2010, Bắc Giang có một số thuận lợi cơ bản là: trải qua 20 năm đổi mới, cùng với cả nước, tỉnh đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội liên tục phát triển,...

Một số hình ảnh quy hoạch khu đô thị mới phía nam Thành phố Bắc Giang

 Một số hình ảnh quy hoạch khu đô thị mới phía nam Thành phố Bắc Giang

Một số hình ảnh quy hoạch khu đô thị mới phía nam Thành phố Bắc Giang

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang đến năm 2010

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang đến năm 2010

Thành phố Bắc Giang, là trung tâm hành chính, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật; nơi cung cấp dịch vụ phát triển kinh tế; là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa; là đầu mối giao thông quan trọng...

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Động đoạn 2008-2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Động đoạn 2008-2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Động đoạn 2008-2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007 - 2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007 - 2020

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2007-2020

 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2007-2020

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2007-2020

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang

 Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Giang

Bảng mức giá các loại đất năm 2011 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 Bảng mức giá các loại đất năm 2011 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bảng mức giá các loại đất năm 2011 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

http://doanhnhantrebacgiang.com/ -

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thành phố Bắc Giang giai đoạn 2007-2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thành phố Bắc Giang giai đoạn 2007-2020

Với vị trí thuận lợi là trung tâm tỉnh lỵ, cách Thủ đô Hà Nội 50 km, Thành phố Bắc Giang được xác định có vị trí chiến lược quan trọng trong Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc...

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế giai đoạn 2007 - 2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế giai đoạn 2007 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế giai đoạn 2007 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên giai đoạn 2007 - 2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên giai đoạn 2007 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên giai đoạn 2007 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế,xã hội huyện Lục Nam giai đoạn 2008-2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế,xã hội huyện Lục Nam giai đoạn 2008-2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lục Nam giai đoạn 2008-2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007 - 2020

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007 - 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007 - 2020