Tiêu điểm

Dịch vụ

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, khai thác sức mua người tiêu dùng

 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, khai thác sức mua người tiêu dùng

“Đưa hàng Việt về nông thôn” là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Xúc tiến thương mại thị trường trong nước của Bộ Công thương nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng...

Lợi ích khi doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử

 Lợi ích khi doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử

Doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế, nhất là khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).