Tiêu điểm

Công nghiệp, khu công nghiệp

Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

 Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Song Khê -Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

 Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Song Khê -Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Song Khê -Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020

 Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020

Là một tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai, nhân lực, đường giao thông thuận lợi, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục ưu tiên phát triển các khu, cụm công nghiệp ; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu...

Phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Cầu Đất

 Phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Cầu Đất

Ngày 16 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Bắc Giang Quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Cầu Đất, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn

Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Vân Trung- tỉnh Bắc Giang.

 Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Vân Trung- tỉnh Bắc Giang.

Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Vân Trung- tỉnh Bắc Giang.

Định hướng Quy hoạch chung dọc tuyến Quốc lộ 1A mới đến năm 2020

 Định hướng Quy hoạch chung dọc tuyến Quốc lộ 1A mới đến năm 2020

Tuyến quốc lộ 1A mới từ Hà Nội đi cửa khẩu Hữu Nghị được hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi về giao thông kết nối các đô thị, các tiểu vùng phát triển kinh tế trong và...