Đô thị hạ tầng

 Tiêu điểm

Bản đồ quy Hoạch Các Khu Công Nghiệp

Mar 1
16:21:002011

Thông tin quy Hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang  các quý doanh nghiệp có thể tải về từ các link sau:

- Bản Đồ Quy Hoạch

- Hiện Trạng,Quy hoạch,Danh mục các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp

- Nội Dung quy Hoạch

 

Share
Share
0
+1
0
Tweet
0

Tin mới